25.4.1843

Afsender

H.C. Andersen

Modtager

H.C. Andersen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Tirsdag 25. Graat og koldt. Meget melankolsk og Livkjed! – sendt Brev til Fru Eisendecker. Kjørt Klokken 1 med Gatty ud til Billedhuggeren David, en jevn, ligefrem Mand, som en dansk Bonde, i blaa Bluse og Grækerhue, vi kom gjennem en smuk Have til hans Attelier; han arbeidede paa V. Hugos Buste; vi saae her Portrætter af næsten alle for Franskmænd bekjendte nyslevende eller nu levende udmærkede Personer; ogsaa Stamann Brøndsted og Wilibald Alexis fandt jeg; han bad om min Adresse for at sende mig nogle smaa Erindringer og besøge mig. I Basrelief Bogtrykkerkunsten. En heel Figur forestillende en bekjendt fransk / Trommeslager Dreng, der døende holder Cocarden paa Hjertet, Skramme har han over Panden, Trommestikken i Haanden. En anden Statue forestillende en Dreng, som graadig greb i Drueklassen og Slangen laae bag hans Hæl. »Ja, hver Nydelse,« sagde David »har en Smerte efter sig.« Han fortalte han kjendte Thorvaldsen fra Rom. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Personer

Sidst opdateret 12.06.2017