Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6422 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen 31.3.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen
Resumé

Andersen har besøgt Thorvaldsen for sidste gang inden sin afrejse fra Rom. Han fik forevist relieffet Nemesis med straffens og belønningens genier, A364. De spiste æggesnaps og tog kærligt afsked.

[...] Besøgte Thorvaldsen der medens vi talte sammen i Sophaen, pidskede en Æggeblomme i Spølskaal, han viiste mig nu sit Basrelief Nemesis, hvor han har skrevet med Ord Allegorierne. – Ved Afskeden tog han mig i sine Arme og kyssede mig to Gange. – Han meente vi saae hinanden i Danmark eller – Italien. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 373, l. 27 – p. 374, l. 5)

Emneord
Rejsebeskrivelser · Relieffer, allegorier
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 28.06.2021 Print