The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6422 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen 31.3.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen
Abstract

Andersen has visited Thorvaldsen for the last time before his departure from Rome. He was shown the relief Nemesis Attended by the Genii of Punishment and Reward, A364. They had eggnog and parted affectionately.

[...] Besøgte Thorvaldsen der medens vi talte sammen i Sophaen, pidskede en Æggeblomme i Spølskaal, han viiste mig nu sit Basrelief Nemesis, hvor han har skrevet med Ord Allegorierne. – Ved Afskeden tog han mig i sine Arme og kyssede mig to Gange. – Han meente vi saae hinanden i Danmark eller – Italien. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 373, l. 27 – p. 374, l. 5)

Subjects
Accounts of Journeys · Reliefs, Allegories
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 26.03.2020 Print