Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6266 af 10246
Afsender Dato Modtager
Agostino Gustini [+]

Afsendersted

Stockholm

29.11.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Notitsen blev dog først trykt i Aftonbladet, op. cit., 3.12.1833.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Hos Höge och Respektive Publikum får jag ödmjukligen gifva min ankomst å nyo tillkänna, med alla mina väl kända Gipsarbetens förfärdigande, samt okända nya modeller efter högst berömda Professorerne Canova och Thorvaldsen, samt åtskilliga andra figurer efter Antiken. Gamla bilder så väl i Gips som Alabaster emottagas till reparering, ackuratess, skyndsamhet och billigsta priser; är boende i huset N:o 20, 1 trappa upp inpå gården i Mäster Samuels gränd, Qv. Gropen. Stockh. D. 29 Nov. 1833.

Agostino Gustini.

Generel kommentar

Dette er en trykt notits fra avisen Aftonbladet, op. cit.

Andre referencer

Emneord
Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker
Personer
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.07.2017 Print