The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6266 of 10246
Sender Date Recipient
Agostino Gustini [+]

Sender’s Location

Stockholm

29.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Notitsen blev dog først trykt i Aftonbladet, op. cit., 3.12.1833.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Hos Höge och Respektive Publikum får jag ödmjukligen gifva min ankomst å nyo tillkänna, med alla mina väl kända Gipsarbetens förfärdigande, samt okända nya modeller efter högst berömda Professorerne Canova och Thorvaldsen, samt åtskilliga andra figurer efter Antiken. Gamla bilder så väl i Gips som Alabaster emottagas till reparering, ackuratess, skyndsamhet och billigsta priser; är boende i huset N:o 20, 1 trappa upp inpå gården i Mäster Samuels gränd, Qv. Gropen. Stockh. D. 29 Nov. 1833.

Agostino Gustini.

General Comment

Dette er en trykt notits fra avisen Aftonbladet, op. cit.

Other references

Subjects
Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works
Persons
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.07.2017 Print