Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7606 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

12.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Maleren M. Rørbye og Medailleur C. Christensen ere d. 27de f. M. eenstemmig blevne optagne til Medlemmer af det kgl. Academi for de skjønne Konster. De af Konstnerne i denne Anledning indsendte Receptions-Arbeider ere af Rørbye et Genremaleri (en Deel Tyrker forsamlede udenfor et Caffehuus i Nærheden af Caravanebroen ved Smyrna) og af Christensen en Medaille, der af Academiet var blevet ham overdraget at udføre i Anledning af Thorvaldsen’s Hjemkomst. Denne efter alle Kyndiges Dom mesterlig udførte Medallies sørgelige Skæbne, idet den ved Hærdningen er blevet aldeles ødelagt, er tidligere blevet omtalt i et andet Blad.

[...]

Generel kommentar

Denne meddelelse blev publiceret i avisen Kjøbenhavnsposten, No. 251, 12.9.1838, p. 1013. Meddelelsen er omtalt i Barfod, op. cit., der tilføjer om den omtalte medalje af Christensen:

Konstneren udførte den [medaljen] dog paa ny, og nu udholdt den Ildprøven. Det er den Medaille, som aarlig uddeles til den Konstner, der har haft det bedste Arbejde paa Udstillingen, og for hvilken Christensen selv under 27de Avg. 1838 enstemmig optoges til Medlem af det kgl. Akademi for de skjønne Konster.

Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 272.

Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Christen Christensen · Kunstakademiet, København · Martinus Rørbye · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 13.05.2017 Print