Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6736 af 10247
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Søndagsblad [+]

Afsendersted

København

Ca. august 1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af teksten, men da den omtaler fregatten Bellonas snarlige ankomst til København, som fandt sted 5.9.1835, er teksten skrevet kort før denne dato.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Medens man endnu stedse svæver i Uvished om, naar Danmark atter skal slutte i sin Favn den Konstner, der er dets Stolthed og Gjenstanden for Verdens Beundring, vedblive rige Frugter af hans Konstvirksomhed at gaa i Forvejen for, og ligesom at give bestandig større og større Forvisning om, hans Komme. Enhver Konstven mindes den rige Ladning af thorvaldsenske Skulpturer, som Korvetten Galathea for et Par Aar siden hidbragte; Fregatten Bellona, som nu dagligen kan ventes hertil, har en lignende ombord. Efter de os velvilligen meddelte Oplysninger hjembringer den et Antal af omtrent et halvt Hundrede forskjellige Skulpturarbejder fra Thorvaldsens Attelier. Vi kunne saaledes nævne: 10 af de i Marmor udførte Apostler til Frue Kirke (de to manglende vare endnu ikke fuldfærdige); en hvilende Løve i Marmor; fem Stykker til Alexanderstoget; fire Statuer til Pius den syvendes Monument, saavel som Poniatowskys og Kopernikus’s fuldstændige Monumenter, i Gips; en hvilende Kriger og en siddende Figur, begge Statuer i Gips, modellerede til Frue Kirkes Frontonkomposition; Model i Gips til Maximilians ekvestriske Statue; — og desforuden ikke færre end 28 Basrelieffer af Thorvaldsens egen Komposition, dels i Gips, dels i Marmor.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, der oprindelig udkom i avisen Søndagsblad, nr. 33, 1835.
Teksten er her skrevet af fra Barfod, op. cit.

Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 119.

Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 10.12.2016 Print