Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6901 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.W. Bissen [+]

Afsendersted

København

18.6.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

Viborg

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Kjøb. d. 18d. Juny 1836

Kjære Herr Professor!

Det giør mig meget ond at jeg ikke kan give Dem noget got Svar paa Deres Brev, thi om ogsaa Ørsteds Byste var begyndt i Marmor, som den dog ikke er, saa vilde jeg dog selv ikke kunde fuldende den i ringere end 6 Uger eller 2 Maaneder, derimod vilde den nu, i fald alting gik godt, medtage 3-4 Maaneder. Men da jeg maa regne paa allehaande Uheld, som man sjelden eller aldrig ondgaar, saa er jeg nødt til at sette doppeld saa megen Tid.
Prisen vilde være 100 hollandske Ducater, hvad Piede[s]talen vilde koste kan jeg ikke got sige i dette Øieblik, det vilde ogsaa aldeles beroe paa Dem, og noget betydeligt vilde det paa ingen Maade blive.
Skulde Bysten kanskee[?] bruges til nogen Fest som jeg formode siden De ønsker den saa snart, saa forreslaar jeg, i det mindste som det første, at opstille en Gipsafstøbning, som jeg samt Piedestallen straks skulde sende Dem; naar de behager at underrette mig derom. Den vilde ikke koste noget. –
Min Kone og jeg hilser Dem og Deres Frue mgan Gange og bede dem at hilse Bachs i Fald De seer dem, og jeg beder at hilse Ørsted. –

Deres
Bissen

Generel kommentar

Dette brev blev sendt fra København til Viborg, hvor både Schouw og H.C. Ørsted opholdt sig i forbindelse med stænderforsamlingsmødet i 1836.

Arkivplacering
Collection Frits Lugt, Fondation Custodia, Paris, inv. no. 1987-A.562.
Personer
H.C. Ørsted
Sidst opdateret 21.02.2017 Print