Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6231 af 10248
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Rom

19.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Andersen besøger Thorvaldsen for første gang i Rom. Han går forgæves efter ham i værkstedet, men finder ham i hans hjem, hvor billedhuggeren venligt viser Andersen rundt. Han ser malerisamlingen og relieffet, som Thorvaldsen har under udarbejdelse, Gravmæle over Rafael, A611, samt formentlig relieffet Hyrdinde med en amorin-rede, A425.

[Translation]

[...] Jeg opsøgte Thorvaldsen, kom først i hans Atelie, men fandt siden hans Bopæl, han var meget venligt, viiste mig sin rige Maleriesamling af levende Mestre, som han vil skjænke Danmark efter sin Død; han viiste mig et Basrelief han for sin egen Fornøielse nu arbeidede paa over Raphael, denne sad paa Ruiner hvor man saae Grazier og Harmonien udhugget; han tegnede efter Naturen og Kjærlighed holdt hans Tavle medens den rakte ham Valmuen, som Billedlig Hentydning paa hans tidlige Død. – Geniusen med Faklen saae veemodig paa ham, og Seiren holdt sin Krands over hans Hoved. Paa et andet hvor en Hyrdinde havde en Rede fuld af Amoriner var der een jeg slet ikke kunde finde Mening i, spurgte derfor om det; »ja ved den har jeg intet tænkt!« svarede han. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Besøget hos Thorvaldsen var Andersens første i Rom. Han var ankommet til byen dagen forinden og havde da kun set Thorvaldsen på afstand til ceremonien ved lukningen af Rafaels grav i Pantheon, jf. Thorvaldsen-kronologien og hans dagbogsindførsel af 18.10.1833.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 217 ll. 1-15.
  • Stig Miss: ‘I H.C. Andersens fodspor. Billeder og citater’, in: Jeg er i Italien! H.c. Andersen på rejse 1833-34, Thorvaldsens Museum og H.C. Andersens Hus 1990.
  • Niels Oxenvad: ‘Andersen og Thorvaldsen’, in: Jeg er i Italien! H.c. Andersen på rejse 1833-34, Thorvaldsens Museum og H.C. Andersens Hus 1990 (indførsel delvist citeret p. 17).
  • Thorvaldsens Museums Auktion, 1. Afdeling, 1849, kat.nr. 124-133, i alt 13 malerier bortsolgt (findes i Thorvaldsens Museums bibliotek).
  • Thorvaldsens Museums Auktion, 2. Afdeling, 1849, kat.nr. 193-232, i alt 40 malerier bortsolgt (findes i Thorvaldsens Museums bibliotek).

Emneord
Gravmæler, relieffer · Portrætrelieffer, Thorvaldsens · Relieffer, allegorier · Thorvaldsen og Rafael · Thorvaldsen om sin kunst · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens værksteder, besøg i · Værkstederne ved Piazza Barberini
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 28.06.2021 Print