Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6219 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Carrara

4.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Carrara

Resumé

H.C. Andersen beskriver sit besøg i marmorbruddene ved Carrara.

[Translation]

[...] for at see Marmorbrudet i Carara gjorte vi en Omvei der hen, man hørte Kanonskud, det var Hertugen af Moden[a] (Franciscus IV) Fødselsdag; Alle Soldaterne havde Myrtegrene i Kasketten, Guirlander hang om en stor Bygning. Bruddet laae langt ude paa den anden Side Byen, jeg følte mig meget kraftløs men travede dog afsted, en lille klar Flod, tæt ved Veien, løb over / Marmorbrokker der skinnede hvide gjennem det grønne Vand. – Bjerget selv var et almindeligt stort Steenbrud, hvidt og graat Marmor, (man finder Krystaller deri). Det forekom mig som et fortryllet Bjerg hvor Gud og Gudinder sad bundne fast i de store hvide Klippemasser og ventede paa en mægtig Mager, som Thorvaldsen eller Canova der kunde løse dem og give dem atter til Verden. – [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Carrara samme dag.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 198, l. 19-199, l. 4.

Emneord
Marmorhugning · Rejsebeskrivelser
Personer
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.01.2019 Print