The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6219 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Carrara

4.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Carrara

Abstract

H.C. Andersen describes his visit to the marble quarries at Carrara.

[Translation]

[...] for at see Marmorbrudet i Carara gjorte vi en Omvei der hen, man hørte Kanonskud, det var Hertugen af Moden[a] (Franciscus IV) Fødselsdag; Alle Soldaterne havde Myrtegrene i Kasketten, Guirlander hang om en stor Bygning. Bruddet laae langt ude paa den anden Side Byen, jeg følte mig meget kraftløs men travede dog afsted, en lille klar Flod, tæt ved Veien, løb over / Marmorbrokker der skinnede hvide gjennem det grønne Vand. – Bjerget selv var et almindeligt stort Steenbrud, hvidt og graat Marmor, (man finder Krystaller deri). Det forekom mig som et fortryllet Bjerg hvor Gud og Gudinder sad bundne fast i de store hvide Klippemasser og ventede paa en mægtig Mager, som Thorvaldsen eller Canova der kunde løse dem og give dem atter til Verden. – [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Carrara samme dag.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 198, l. 19-199, l. 4.

Subjects
Marble Carving · Accounts of Journeys
Persons
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.01.2019 Print