Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10116 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

17.3.1848 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...]
Hvad den anden Sag angaaer, saa besluttede man, efter at have confereret med Lund, at tilskrive denne at tage under Overveielse, om hvorvidt Planen kunde anlægges saaledes, at det størst mulige Antal kunde ophænges. Overpræsidenten paatog sig at concipere Brevet, som naturligvis vil blive Deres Excellence tilstillet.
[...]

Generel kommentar

Dette er uddrag af et brev, hvor Schouw informerer Collin om et møde mellem eksekutorerne i Thorvaldsens bo, hvortil Collin ikke kunne deltage pga. “Upasselighed”. Den citerede passage omhandler sagen om N.L. Høyens forslag til ophængning af Thorvaldsens malerisamling.
Dokumentet er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 150.

Emneord
Thorvaldsens malerisamling
Sidst opdateret 02.12.2011 Print