The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10114 of 10244
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

17.3.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...]
Hvad den anden Sag angaaer, saa besluttede man, efter at have confereret med Lund, at tilskrive denne at tage under Overveielse, om hvorvidt Planen kunde anlægges saaledes, at det størst mulige Antal kunde ophænges. Overpræsidenten paatog sig at concipere Brevet, som naturligvis vil blive Deres Excellence tilstillet.
[...]

General Comment

Dette er uddrag af et brev, hvor Schouw informerer Collin om et møde mellem eksekutorerne i Thorvaldsens bo, hvortil Collin ikke kunne deltage pga. “Upasselighed”. Den citerede passage omhandler sagen om N.L. Høyens forslag til ophængning af Thorvaldsens malerisamling.
Dokumentet er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 150.

Subjects
Thorvaldsen's Collection of Paintings
Last updated 02.12.2011 Print