Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8189 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

30.9.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Peder Malling [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Den 30te September 1839.

Det er Magistraten bekjendt, at Hr. Professoren allerede tidligere har udarbeidet Tegning og Plan til den af Hans Majestæt skjænkede Bygnings Indretning til et Musæum for Conferentsraad Thorvaldsens Kunstsager. Med Hensyn hertil skulle vi, forinden nogen endelig Bestemmelse tages, i Anledning af de fra Committeen for det Thorvaldsenske Musæum modtagne Planer til Musæets Indretning herved overeensstemmende med Kommunalbestyrelsens Beslutning af 20de dennes tjenslligst anmode Hr. Professoren om, behageligst at ville snarest muligt meddele os til nærmere Overveielse Deres Tegning og Plan med tilhørende Overslag over de Bekostninger, der ville være forbundne med deres Udførelse.

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit., som nævner, at originaldokumentet befinder sig i Magistratens arkiv.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering, se dog ovenfor.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 53-54.

Sidst opdateret 30.11.2011 Print