30.9.1839

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Modtager

Peder Malling

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Den 30te September 1839.

Det er Magistraten bekjendt, at Hr. Professoren allerede tidligere har udarbeidet Tegning og Plan til den af Hans Majestæt skjænkede Bygnings Indretning til et Musæum for Conferentsraad Thorvaldsens Kunstsager. Med Hensyn hertil skulle vi, forinden nogen endelig Bestemmelse tages, i Anledning af de fra Committeen for det Thorvaldsenske Musæum modtagne Planer til Musæets Indretning herved overeensstemmende med Kommunalbestyrelsens Beslutning af 20de dennes tjenslligst anmode Hr. Professoren om, behageligst at ville snarest muligt meddele os til nærmere Overveielse Deres Tegning og Plan med tilhørende Overslag over de Bekostninger, der ville være forbundne med deres Udførelse.

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit., som nævner, at originaldokumentet befinder sig i Magistratens arkiv.

Arkivplacering

Ukendt arkivplacering, se dog ovenfor.

Andre referencer

Sidst opdateret 30.11.2011