Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4002 af 10246
Afsender Dato Modtager
Sophus Zahle [+]

Afsendersted

As/Assens, nær Juelsminde

Afsenderinfo

Rød laksegl.

5.9.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr: Secretær J: M: Thiele / (Østergade hos Raphael) / i Kjøbenhavn

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Assens Præstegaard d: 5te Sept:
1826.

Min kjære Thiele!

Dette Brev skal for det Første bringe Dig min Tak, fordi Du, da jeg selv var i Kjøbenhavn, saa velvillig førte mig om i den lille Kunstverden, der er henlagt under dit nærmeste Tilsyn; men dernæst skal det bede Dig ret meget ikke at tage din Ven i Jylland det ilde op, at han anmoder Dig om at deelagtiggjøre Overbringeren i samme Godhed. Manden er en Procurator Schmidt, Forvalter paa Barretskou, en Herregaard i mit Nabolag; og Du vil, som Kunstens ivrige Velynder og trofaste Dyrker, ikke undre Dig over, at han gjerne ønsker at gjøre Bekjendtskab med de Thorvaldsenske Mesterværker. Jeg anbefaler derfor tillidsfuld denne min Ven og Nabo til din venskabelige Veiledning i Charlottenborgs Sale. – – Tak ogsaa for vor Spadseretuur til Fredriksberg! Gid jeg ret ofte kunde gaae saaledes med Dig og Andre Kjære! At jeg ikke kan det, er mit største, næsten kunde jeg sige, mit eneste Savn. Hils vor kjære Holten og Holtens[,] Storckerne og andre fælles Venner fra din ærlige Ven Sophus Zahle.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Emneord
Kunstakademiets udstillinger
Sidst opdateret 28.10.2013 Print