The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4002 of 10246
Sender Date Recipient
Sophus Zahle [+]

Sender’s Location

As/Assens, nær Juelsminde

Information on sender

Rød laksegl.

5.9.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr: Secretær J: M: Thiele / (Østergade hos Raphael) / i Kjøbenhavn

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Assens Præstegaard d: 5te Sept:
1826.

Min kjære Thiele!

Dette Brev skal for det Første bringe Dig min Tak, fordi Du, da jeg selv var i Kjøbenhavn, saa velvillig førte mig om i den lille Kunstverden, der er henlagt under dit nærmeste Tilsyn; men dernæst skal det bede Dig ret meget ikke at tage din Ven i Jylland det ilde op, at han anmoder Dig om at deelagtiggjøre Overbringeren i samme Godhed. Manden er en Procurator Schmidt, Forvalter paa Barretskou, en Herregaard i mit Nabolag; og Du vil, som Kunstens ivrige Velynder og trofaste Dyrker, ikke undre Dig over, at han gjerne ønsker at gjøre Bekjendtskab med de Thorvaldsenske Mesterværker. Jeg anbefaler derfor tillidsfuld denne min Ven og Nabo til din venskabelige Veiledning i Charlottenborgs Sale. – – Tak ogsaa for vor Spadseretuur til Fredriksberg! Gid jeg ret ofte kunde gaae saaledes med Dig og Andre Kjære! At jeg ikke kan det, er mit største, næsten kunde jeg sige, mit eneste Savn. Hils vor kjære Holten og Holtens[,] Storckerne og andre fælles Venner fra din ærlige Ven Sophus Zahle.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Last updated 28.10.2013 Print