5.9.1826

Afsender

Sophus Zahle

Afsendersted

As/Assens, nær Juelsminde

Afsenderinfo

Rød laksegl.

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr: Secretær J: M: Thiele / (Østergade hos Raphael) / i Kjøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

AssensI Præstegaard d: 5te Sept:
1826.

Min kjære Thiele!

Dette Brev skal for det Første bringe Dig min Tak, fordi Du, da jeg selv var i Kjøbenhavn, saa velvillig førte mig om i den lille Kunstverden, der er henlagt under dit nærmeste Tilsyn; men dernæst skal det bede Dig ret meget ikke at tage din Ven i Jylland det ilde op, at han anmoder Dig om at deelagtiggjøre Overbringeren i samme Godhed. Manden er en Procurator Schmidt, Forvalter paa Barretskou, en Herregaard i mit Nabolag; og Du vil, som Kunstens ivrige Velynder og trofaste Dyrker, ikke undre Dig over, at han gjerne ønsker at gjøre Bekjendtskab med de Thorvaldsenske MesterværkerII. Jeg anbefaler derfor tillidsfuld denne min Ven og Nabo til din venskabelige Veiledning i Charlottenborgs Sale. – – Tak ogsaa for vor Spadseretuur til Fredriksberg! Gid jeg ret ofte kunde gaae saaledes med Dig og Andre Kjære! At jeg ikke kan det, er mit største, næsten kunde jeg sige, mit eneste Savn. Hils vor kjære Holten og Holtens[,] Storckerne og andre fælles Venner fra din ærlige Ven Sophus Zahle.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3

Emneord

Kommentarer

  1. Der er ikke tale om købstaden Assens på Fyn, men lokaliteten As / Assens nær Juelsminde i Jylland.
    Zahle var præst i Assens-Klakring sogn.

  2. Se referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger for en oversigt over Thorvaldsens værker på Kunstakademiet udstilling april 1826. Flere af disse, samt med tiden mange andre af Thorvaldsens værker, blev fremvist på Charlottenborg, også uden for akademiets årlige fælles-udstilling i april.
    Se desuden referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademie.

Sidst opdateret 28.10.2013