Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7255 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

12.6.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Hr Professor Thiele! Det har været mig særdeles kiert ved Dem at modtage Tidende fra Academiet hvis Forsamlinger jeg altid med samme Interesse følger. Det synes mig gandske i sin Orden at Academiet kom til at yttre sig om den for Menneskers Liv saa vigtige Ombygning af Theatrets Tilgange. Jeg anseer ogsaa Kochs Forslag for ej at burde standses eller ufuldkomment udføres af pecuniaire Grunde, hvad er Penge mod Menneskeliv at agte. Deres Fortieneste bliver det altid at have giort opmærksom paa den forhaanden værende Fare i Ulykkes tilfælde.

Jeg tilskriver Dem disse Linier ogsaa for at underrette Dem og Academiet om at min Tilbagekomst vil forhales til d. 21e saa at jeg kunde ønske Academieforsamlingen udsat til d: 26e hvis ikke Penge Præmierne skulle bedømmes d. 19e?

Jeg har modtaget en Medaille paa Thorvaldsen af Voigt, som jeg skal medbringe og ønskede jeg nok at Christensen saae Portraitet paa samme førend han udarbejdede sit Avers.

Maa jeg bede Dem at hilse Deres Svigerfader meget fra Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Odense. d. 12 Jun 1837.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Værker
Sidst opdateret 31.10.2011 Print