12.6.1837

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Odense

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Professor Thiele! Det har været mig særdeles kiert ved Dem at modtage Tidende fra Academiet hvis Forsamlinger jeg altid med samme Interesse følger. Det synes mig gandske i sin Orden at Academiet kom til at yttre sig om den for Menneskers Liv saa vigtige Ombygning af Theatrets Tilgange. Jeg anseer ogsaa Kochs Forslag for ej at burde standses eller ufuldkomment udføres af pecuniaire Grunde, hvad er Penge mod Menneskeliv at agte. Deres Fortieneste bliver det altid at have giort opmærksom paa den forhaanden værende Fare i Ulykkes tilfælde.

Jeg tilskriver Dem disse Linier ogsaa for at underrette Dem og Academiet om at min Tilbagekomst vil forhales til d. 21e saa at jeg kunde ønske Academieforsamlingen udsat til d: 26e hvis ikke Penge Præmierne skulle bedømmes d. 19e?

Jeg har modtaget en Medaille paa Thorvaldsen af Voigt, som jeg skal medbringe og ønskede jeg nok at Christensen saae Portraitet paa samme førend han udarbejdede sit Avers.

Maa jeg bede Dem at hilse Deres Svigerfader meget fra Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Odense. d. 12 Jun 1837.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Værker

F9 Medalje forside: Portræt af Thorvaldsen. Medalje bagside: Amor og Erato, 1837, inv.nr. F9

Sidst opdateret 31.10.2011