Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8566 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

21.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At Petersen paa Kastrup vedbliver at levere Kalk til Museet, saalænge han opfylder sine Forpligtelser, derimod veed jeg intet at erindre.

d. 21 Spt 1840
Collin

Hr Etatsraad Mundt
– Justitsraad Münter
– Professor Hetsch
– Capitain Sibbern
– Grosserer Lund
– Theater Maler Lund – (bortreist)


Der kan efter min Mening intet være imod, at Andrageren vedbliver at levere Kalk for det Første indtil Commissionen holde[?] et Møde, som vel snart kan ventes.

21 Sept 1840 Mundt


Heri enig Münter

Ligeledes enig J. H. Lund

verte

Idet jeg tiltræder [Hr] Etatsraad Mundts Mening angaaende Kalkleverancen, tillader jeg mig at bemærke, at jeg ikke vil kunde deeltage i Nogen Møde i denne Uge, idet jeg reiser iaften til Basnæs, hvorfra jeg først paa Tirsdag d: 29 Sept kommer tilbage.

Hetsch

Af Herr Etatsraad Mundts Mening

G. Sibbern

Meldt Inspect. Bindesbøll s. D.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 60
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print