Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8510 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Hermann Krause [+]

Afsendersted

København

24.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Overslag!

Over Bekostningen ved endeel Harthugger og Brolæggerarbeide ved det Thorvaldsenske Museeum efter S T Herr Bygnings Inspecteur Bindesbøls Ordre nemlig.

    Rbd. [tegn for mark og skilling]
1ste Levere 145½ [kvadrat] Alen Bordursten til en Gang rundt om Gaarden ved Trappen paa 1 Alen bred og underhuggede saaledes at de kan ligge paa Muur a 20 [M] pr [kvadrat] Alen er 485 ” ”
2det Levere 112 [kvadrat] Favne godt tildannede Brosten a 6 rbd pr Favn er 672 ” ”
3die Brolægge bemeldte Broe i Gaarden a 1 rbd pr Favn er 112 ” ”
4de Levere dertil 50 Læs Sand a 1 rbd 8 [S] pr Læs er 54 1 ”
5de Levere 96 Alen Sokkel paa 32 tom høi 2 Skifter a 4 rbd Alen er 384 ” ”
6de Levere 12 Alen Sokkel paa 12 tom høi til under Kjælder Vinduerne a 2 rbd Alen er 24 ” ”
7de Til at tilpasse og sammenklamre Sokkelen anslaees i arbeidsløn 100 ” ”
8de Levere circa 147 3/4 Alen Trappesten fra 7 til 18 tomers brede og forskellig Lengde efter bestemte Maal til et rundtløbende Triin indvendig i Gaarden a 14 [M] Alen er 344 4 8
9de Levere 24 Alen Trappesten til en Kjældertrappe paa 12 tom brede 8 tom høie a 2 rbd Alen er 48 ” ”
10de Levere 27 Alen Trappesten til en Trappe ud imod Slottets side paa 12 tom brede 6 tom høie a 2rbd Alen er 54 ” ”
11de Brolægge Kjælderen under hele Bygningen maaler 518 Favne a 4 [M] pr Favn er 345 2 ”
12de Levere 173 Læs Sand a 1 rbd 8 [S] pr Læs 187 2 8
13de Levere 280 Løbende Alen Trappesten til Hovedtrappen paa 12 tom bred og 8 tom høi a 2 rbd Alen er 560 ” ”
14de Levere 291½ [kvadrat] Alen Bordursten til Reposen underhuggede at ligge paa Muur a 20 [kvadrat] Alen er 971 4 ”
15de Til at sammenpasse og forkl[amr]e Trappe og Repose anslaaes i arbeidsløn 86 ” ”
  Tilsammen 4428rbd 2 [M]

Kjøbenhavn den 24 August 1840

underdanigst
[J.] Krause

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 48
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 16.08.2011 Print