The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8510 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Hermann Krause [+]

Sender’s Location

København

24.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Overslag!

Over Bekostningen ved endeel Harthugger og Brolæggerarbeide ved det Thorvaldsenske Museeum efter S T Herr Bygnings Inspecteur Bindesbøls Ordre nemlig.

    Rbd. [tegn for mark og skilling]
1ste Levere 145½ [kvadrat] Alen Bordursten til en Gang rundt om Gaarden ved Trappen paa 1 Alen bred og underhuggede saaledes at de kan ligge paa Muur a 20 [M] pr [kvadrat] Alen er 485 ” ”
2det Levere 112 [kvadrat] Favne godt tildannede Brosten a 6 rbd pr Favn er 672 ” ”
3die Brolægge bemeldte Broe i Gaarden a 1 rbd pr Favn er 112 ” ”
4de Levere dertil 50 Læs Sand a 1 rbd 8 [S] pr Læs er 54 1 ”
5de Levere 96 Alen Sokkel paa 32 tom høi 2 Skifter a 4 rbd Alen er 384 ” ”
6de Levere 12 Alen Sokkel paa 12 tom høi til under Kjælder Vinduerne a 2 rbd Alen er 24 ” ”
7de Til at tilpasse og sammenklamre Sokkelen anslaees i arbeidsløn 100 ” ”
8de Levere circa 147 3/4 Alen Trappesten fra 7 til 18 tomers brede og forskellig Lengde efter bestemte Maal til et rundtløbende Triin indvendig i Gaarden a 14 [M] Alen er 344 4 8
9de Levere 24 Alen Trappesten til en Kjældertrappe paa 12 tom brede 8 tom høie a 2 rbd Alen er 48 ” ”
10de Levere 27 Alen Trappesten til en Trappe ud imod Slottets side paa 12 tom brede 6 tom høie a 2rbd Alen er 54 ” ”
11de Brolægge Kjælderen under hele Bygningen maaler 518 Favne a 4 [M] pr Favn er 345 2 ”
12de Levere 173 Læs Sand a 1 rbd 8 [S] pr Læs 187 2 8
13de Levere 280 Løbende Alen Trappesten til Hovedtrappen paa 12 tom bred og 8 tom høi a 2 rbd Alen er 560 ” ”
14de Levere 291½ [kvadrat] Alen Bordursten til Reposen underhuggede at ligge paa Muur a 20 [kvadrat] Alen er 971 4 ”
15de Til at sammenpasse og forkl[amr]e Trappe og Repose anslaaes i arbeidsløn 86 ” ”
  Tilsammen 4428rbd 2 [M]

Kjøbenhavn den 24 August 1840

underdanigst
[J.] Krause

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 48
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 16.08.2011 Print