The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8509 of 10246
Sender Date Recipient
N. Jacobsen [+]

Sender’s Location

København

24.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Ærbødigst Overslag!

Efter S. T. herr Bygmester Bindesbøls Ordre, bliver følgende ny Kobber Dæknings Arbeide at foretage ved det Thorvaldsenske Museum, nemlig:

  Rbdr [tegn for mark og skilling]
At Dække alle Tagene og Gesims-Renderne med nyt valset Kobber, Disse udmaaler 5700 [kvadrat] Alen, hertil bruges 5700 Stk. Kobberplader 21”/36” a 5½ [tegn for pund] Stykket er 31350 [tegn for pund] med Tillæg af Kobber, Arbeidsløn for Opdækningen og Tillæg af de fornødne Søm 70 S [tegn for pund] 22859 2 4
Til Sandstenenes Dækning over Vinduerne og i Deres Brystninger, bruges 50 Stk. Kobberplader 24”/50” 7 [tegn for pund] Stk. er 350 [tegn for pund] med Tillæg af Kobber og Arbeidsløn 70 S [tegn for pund] 255 1 4
172 Alen nedgaaende Kobberrør 6 tom i Diameter 7 [tegn for pund] pr Alen er 1204 [tegn for pund] med Tillæg af Kobber og Arbeidsløn 70 S [tegn for pund] 877 5 8
Til Disses Befæstigelse er Jernbøiler ikke tilraadelig, thi de bortruster med Tiden, men derimod at anvende 40 Stk. Kobber-Bøiler i 3 [tegn for pund] pr Stk. er 120 [tegn for pund]: 70 s [tegn for pund]: 87 3
Til de store Samlingssteder i Renderne bruges circa 100 [tegn for pund] Tin à 40 S [tegn for pund] 41 4
Der bruges circa 100 [tegn for pund] Oliekit 24 S [tegn for pund] 25  
og 6 Potter Olie Farve 40 S [tegn for pund] 2 3
Ved at opsætte Kobberrørerne og andet forfalden Arbeide anslaaes til 70  
Summa Rbdr 24219 1

Jeg undertegnede forpligter mig til at udføre det i Overslaget anførte nye Kobber Dæknings-Arbeide, for den Summa Fire og Tyve Tusinde, to Hundrede og Nitten Rigsbankdaler og en Mark, med det anførte Stykket af Kobberplader og den opgivende Vægt.

Kjøbenhavn den 24de August 1840

ærbødigst
N: Jacobsen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 47
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 16.08.2011 Print