Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8508 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Scheller [+]

Afsendersted

København

24.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Overslag

Efter S: T: Hr Bygmester Bindesbølls Ordre paa Steenhugger arbeide til det Thorwaldsenske Museum

  Rbd [tegn for mark og skilling]
– 109⅓ Alen Karnis paa Hovedgesimsen 17 tomme bred 14 tomme høi a 15 rbd Alen 1640  
– 334 Alen Gesims paa Hængplatten 13 tomme bred 6 tomme høi a 5 rbd Alen
1670
 
333 Alen Hængplatte deraf    
– 90 Alen Bindere 50 tomme dybe 11 tomme høie a 28 rbd Alen 2520  
– 263 Alen Løbere Tapperne[?] i Fugerne med iberegnet 9 tomme dybe 11 tomme høie, a 5 rbd 4 [tegn for mark] Alen 1490 2
– 324⅓ Alen Baand over Vinduerne 12 tomme bred 6½ tomme høi a 4 rbd 4 [tegn for mark] 1513 3 5
– 24 Stk. Solbenge i øverste Etage 3 Alen 19 tomme lange 10 tomme brede 4 tomme tyk, a 12 rbd 3 [tegn for mark] Stk. 300  
– 24 Stk. dito i underste Etage 3 Alen 9 tomme lange 10 tomme bred 4 tomme tyk, a 11 rbd 1 [tegn for mark] Stk. 268  
– 28 Alen 16 tomme Basisgesims 30 tomme høi 21 tomme dybe a 34 rbd 4 [tegn for mark] 8 [tegn for skilling] Alen 996 1
– 19½ løbende Alen Sokkel 2 Alen høi 4 tomme tyk a 10 rbd 4 [tegn for mark] 208  
– De gamle Sokkelsteens tilhugning til Endepartiet mod Slotskirken 192  
– 35 Qvadrat Alen Plader i Dørrene af Bornholmersteen a 4 rbd 2 [tegn for mark] [kvadrat]alen 151 4
– 152 Alen Gesims mod Gaarden 12 tomme brede 9 tomme høi a 6 rbd Alen 912  
– 17 Stk. Solbenge 81 tomme lange 12 tomme brede 3 tomme tyk a 10 rbd 3 [tegn for mark] Stk. 178 3
– 130 Alen Baand 12 tomme bred 6½ tomme høi a 4 rbd 4 [tegn for mark] 606 4
Lateris Rbd. 12646 5 5


Transport 12646 5 5
Indvendig i Musæet    
– Underste Etage udmaales i alle Localerne tilligemed Corridorerne 3562 Qvadrat Alen som udlagt med Ølandske Fliser bliver 1 rbd 4 [tegn for mark] [kvadrat]alen 5956 4 –
– Til de 17 Dørre hvor Skillerummene er 18 tomme tykke behøves 26¼ Qvadrat Alen hugne Bornholmersteen, a 4 rbd 2 [tegn for mark] [kvadrat]alen 113 5 8
– Til de 9 dito hvor Skillerummene er 36 tomme tykke behøves 31½ Qvadrat Alen, a 4 rbd 2 [tegn for mark] [kvadrat]alen 136 3
– Til en Trappe med 2 Løb behøves 158 Alen Trin 15 tomme bred 6 tomme høi, a 3 rbd 3 [tegn for mark] alen 553  
– 4 Reposer udgiør 195 Qvadrat Alen, a 4 rbd 2 [tegn for mark] [kvadrat]alen 845  
– Øverste Etage udgiør 2281½ Qvadrat Alen a 1 rbd 4 [tegn for mark] [kvadrat]alen 3802 3
– Til 23 Dørre behøves 35¾ Qvadrat Alen hugne Bornholmersteen a 4 rbd 2 [tegn for mark] [kvadrat]alen 154 5 8


– Steenhugger arbeidets forsætning paa de udvendige Facader med sammes Transport og tillæg af Klamre Bly og Kidt 1027  
– Steenhugger arbeidets forsætning paa de indvendige Facader med sammes Transport og tillæg af Klamre Bly og Kidt 126 2
Lateris Rbd. 25362 4 5


Transport 25362 4 5
– Det er anslaaet at man kan lægge 25 Qvadrat Alen Fliser daglig bliver det 234 Steenhuggersvende Dage, a 10 [tegn for mark] daglig 390  
– Flisernes Transport anslaaes til 240  
– Til Bornholmersteenenes Lægning i Dørrene er anslaaet 8 Svende Dage a 10 [tegn for mark] 13 2
– Transport og Vognleie for det indvendige Steenarbeide, anslaaet til 224  
– Den indvendige Trappes Forsætning, anslaaes Forsætningen til 60  
– 2 Capitaler 144 tomme er længden 26 tomme høiden og 18 tomme dyb med indbefatning af Forsætning Transport Ankere Klamre Bly og Kidt a 220 Rbd. Stk. 440  
– 2 dito 66 tomme er Længden 26 tomme høiden og 18 tomme dybe med indbefatning af Forsætning Transport Ankere Klamre Bly og Kidt a 110 Rbd. Stk. 220  
Summa Rbd 26950  

Kjøbenhavn d 24 August 1840.

J. [F.] Scheller

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 46
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print