Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8507 af 10246
Afsender Dato Modtager
Martin Petersen [+]

Afsendersted

Kastrup

24.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Commissionen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum.

Tilskrift: Til Commissionen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Haabende, at jeg ved at præstere Leverancen af de mig afkjøbte circa 100 Læster Steenkalk til Vedkommendes fuldkomne Tilfredshed har vundet den ærede Commissions Tillid, saa at formeentlig Leverancen af den til Museet fremdeles behøvende Kalk trygt kan overdrages mig, tager jeg mig den ærbødige Frihed at bede den ærede Commission have mig i Erindring ved første forekommende Leilighed, forøvrigt støttende mig paa mine ærbødige Skrivelser af 24 og 5 Februar d: A.

Kastrup d: 24 August 1840.

Med Høiagtelse

M. Petersen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,49
Sidst opdateret 18.07.2011 Print