The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8507 of 10246
Sender Date Recipient
Martin Petersen [+]

Sender’s Location

Kastrup

24.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Commissionen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum.

Tilskrift: Til Commissionen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Haabende, at jeg ved at præstere Leverancen af de mig afkjøbte circa 100 Læster Steenkalk til Vedkommendes fuldkomne Tilfredshed har vundet den ærede Commissions Tillid, saa at formeentlig Leverancen af den til Museet fremdeles behøvende Kalk trygt kan overdrages mig, tager jeg mig den ærbødige Frihed at bede den ærede Commission have mig i Erindring ved første forekommende Leilighed, forøvrigt støttende mig paa mine ærbødige Skrivelser af 24 og 5 Februar d: A.

Kastrup d: 24 August 1840.

Med Høiagtelse

M. Petersen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,49
Last updated 18.07.2011 Print