The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8506 of 10246
Sender Date Recipient
Henrik Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

22.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Stampe opfordrer Thorvaldsen til at udskyde sin rejse til Rom til foråret 1841 og inviterer ham til Nysø.

See Original

Nysøe d: 22de. Aug: 1840.

Kjære Thorvaldsen!

I Dag har vi talt om Deres Reise til Rom, og det Ønske, at De vil opsætte den til Foraaret, og at vi da, om Gud vil, kunne reise med, er opkommet hos os tilligemed det, at De vil følge med min Kone herud, som da vist vil see til at gjøre det for Dem som hun veed De helst vil have det, og Deres Helbred fordrer, saavel i Efteraaret herude som til Foraaret paa Reisen, og vi andre vil glæde os ved at see Dem glad.

Deres hengivne
H. Stampe.

Archival Reference
m23 1840, nr. 26
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Nysø · Journey to Rome, May-September 1841
Persons
Christine Stampe
Last updated 18.01.2016 Print