Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8462 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

6.7.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Ved at fremsende Inspecteur Bindesbølls, efter Commissionens Anmodning forfattede, Forslag, ang. nogle for Museet ubrugelige Sagers Salg, til Beslutning, skulde jeg tillige melde m. Hrr. at Professor Hetsch er valgt til Medlem af Bygnings Commissionen i afd. Prof. Freunds Sted – hvilket i Dag meldes Magistraten.

Mod Insp. Bindesbølls Forslag har jeg intet at indvende; dersom Beslutningen ikke skulde snart paafølge, maatte vel en sildigere Dag vælges til Auctionen.

d 6 Jul 1840
Collin

Hr Grosserer Lund foreviist J H Lund
– Capit. Sibbern ligl. G Sibbern
– JustitsR. Münter Ligeledes. Men da ingen Underskrift findes paa Conditionerne troer jeg dog at maatte bemærke, at det vistnok var rigtigst at overlade i en Procurators Hænder, mueligen i Cancelliraad Hansteens, at foranstalte det Fornødne til Auctionens Afholdelse. At denne allerede er berammet til d: 13 Juli, forekommer mig at være med et alt for kort Varsel.

d: 6 Juli 1840.

Münter

EtatsR. Mundt Jeg tiltræder Hr Justitsraad Münters Bemærkninger

Mundt

Bygning.[xxxxx] [xxxxx] besørge det; [meddeelt] M & M

Generel kommentar

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, Gottfried Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 37
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 19.08.2011 Print