The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8462 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

6.7.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Ved at fremsende Inspecteur Bindesbølls, efter Commissionens Anmodning forfattede, Forslag, ang. nogle for Museet ubrugelige Sagers Salg, til Beslutning, skulde jeg tillige melde m. Hrr. at Professor Hetsch er valgt til Medlem af Bygnings Commissionen i afd. Prof. Freunds Sted – hvilket i Dag meldes Magistraten.

Mod Insp. Bindesbølls Forslag har jeg intet at indvende; dersom Beslutningen ikke skulde snart paafølge, maatte vel en sildigere Dag vælges til Auctionen.

d 6 Jul 1840
Collin

Hr Grosserer Lund foreviist J H Lund
– Capit. Sibbern ligl. G Sibbern
– JustitsR. Münter Ligeledes. Men da ingen Underskrift findes paa Conditionerne troer jeg dog at maatte bemærke, at det vistnok var rigtigst at overlade i en Procurators Hænder, mueligen i Cancelliraad Hansteens, at foranstalte det Fornødne til Auctionens Afholdelse. At denne allerede er berammet til d: 13 Juli, forekommer mig at være med et alt for kort Varsel.

d: 6 Juli 1840.

Münter

EtatsR. Mundt Jeg tiltræder Hr Justitsraad Münters Bemærkninger

Mundt

Bygning.[xxxxx] [xxxxx] besørge det; [meddeelt] M & M

General Comment

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, Gottfried Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 37
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 19.08.2011 Print