Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9471 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med magistratens laksegl.

26.1.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for / Conferentsraad Thorwaldsens Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Det Kongelige Danske Cancellie har under 16de dennes tilskrevet os saaledes:

“Paa Cancelliets, i Anledning af Kjøbenhavns Magistrats Indstilling i behagelig Skrivelse af 6 November sidstleden og efter foregaaende Brevvexling med den Kongelige Finantsdeputation, derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling, har hans Majestæt under 12te dennes allernaadigst resolveret:

“Vi bifalde allernaadigst, at der, foruden det tidligere allernaadigst bevilgede Tilskud til det Thorwaldsenske Museums Indretning, af Staden Kjøbenhavns Midler, maa udbetales en Sum af 14000 Rbd. til Museets indvendige Decorering, og at bemeldte Sum i sin Tid maa refunderes Stadens Kasse paa den Maade, som ved Vor allerhøieste Resolution af 2den December 1840 allernaadigst bestemtes med Hensyn til Stadens øvrige Udgivter til Museets Indretning.

Hvilken allerhøieste Resolution herved tjenstligst tilmeldes velbemeldte Magistrat til behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse.”
Forestaaende undlade vi ikke herved tjenstligst at communicere Commissionen til behagelig Efterretning.

Kjøbenhavns Raadstue d 26 Januar 1844.

Kierulff

Bentley Mundt Skibsted Riis-Lowson Dahl
Driefer Hansen C. N. David

/Holmer[?]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 106a
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print