Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9857 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Bindesbøll [+]

Afsendersted

København

18.3.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for Thorwaldsens / Musæum.
Tilskrift: Til / Bygnings-Commissionen for / Thorwaldsens Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Herr Capitain og Muurmester Schaper har underrettet mig om, at han har opgivet Professionen, og at han derfor ikke kan paatage sig Muurarbeidet ved Thorvaldsens Musæum i tilstundende Sommer.

Da jeg maa ansee det for at være baade i Musæets Interesse og af Vigtighed for mig som Bygmester at kunne beholde en med det hele Anlæg saa fortrolig og Sagen saa hengiven Mand, og der desuden i Almindelighed skyldes ham en Opmærksomhed for den Iver, han har viist Sagen fra sin første Oprindelse og de Opoffrelser han senere har gjort og for mig isærdeleshed, der har gjort Brug af hans erfarne Raad, og styrket mig ved hans Bistand, da Oppositionen vilde kuldkaste Forslaget, det ville derfor være mig meget kjært om Bygnings-Commissionen for Thorwaldsens Musæum paa en hædrende Maade vilde opfordre Herr Capitain og Muurmester Schaper til som en Æressag at forestaae Muurarbeidet ved Thorvaldsens Musæum endnu i denne Sommer.

Ærbødigst

Kjøbenhavn d: 18de Marts 1845.

G. Bindesbøll

Capit. Schaper tilskrevet fra Bygnings Commissionen, d 20 Marts 1845.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 104
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print