Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8893 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

17.9.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thor/ waldsenske Museum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen / for det Thorwaldsenske / Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

meldt [Gros] JH Lund 17 Sp.

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 11 dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J: H: Lund, 25000Rbd Sedler i Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novber 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 17de Septber 1841

Schäffer Bentley Skibsted
    Hansen

/[Holmer]

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101q
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print