17.9.1841

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygnings Commissionen for det Thor/ waldsenske Museum.
Tilskrift: Til / Bygningscommissionen / for det Thorwaldsenske / Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

meldt [Gros] JH Lund 17 Sp.I

At vi, foranledigede ved den ærede Commissions behagelige Skrivelse, dateret 11 dennes, under Dags Dato have beordret den constituerede Kasserer ved Stadens Hovedkasse, Kammerassessor Carlsen, at udbetale velbemeldte Commission, imod Qvittering af Dens Medlem, Silke og Klædekræmmer J: H: Lund, 25000Rbd Sedler i Afdrag paa den Sum, der i Medfør af allerhøieste Resolution, dateret 13 Novber 1839, skal udredes af Stadens Midler til Udgivter ved Opførelsen af det Thorwaldsenske Musæum, det undlade vi ikke herved tjenstligst at melde.
Kjøbenhavns Raadstue, den 17de Septber 1841

Schäffer Bentley Skibsted
    Hansen

/[Holmer]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101q

Emneord

Kommentarer

  1. Tilføjet med Jonas Collins hånd.

Sidst opdateret 02.08.2011