Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8699 af 10246
Afsender Dato Modtager
Danske Kancelli [+]

Afsendersted

København

13.3.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Kjøbenhavns Magistrat

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Gjenpart

Fra Medlem af den Commission som har Tilsyn med Udførelsen af Bygningsarbeidet ved den til et Museum for Conferentsraad Thorvaldsens Kunstværker skjænkede Sidebygning af Christiansborg Slot, Capitain og Muurmester Sibbern, har Cancelliet modtaget hoslagte Skrivelse som indeholder forskjellige Bemærkninger, betræffende Museets Bygning. Denne Skrivelse har Man ikke villet undlade tjenstligst at fremsende, for om Kjøbenhavns Magistrat i Anledning af samme maatte finde Noget at foretage, i det Man tilføier, at Man under 23’ Octbr f A. har gjort allerunderdanigst Indberetning til Hans Majestæt Kongen angaaende de i velbemeldte Magistrats Skrivelse af 25 Septbr næstforhen omhandlede Forandringer i den i sin Tid allernaadigst approberede Plan til Indretningen af fornævnte Sidebygning

Det Kongl. Danske Cancellie, den 13’ Martz 1841.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,70a
Sidst opdateret 20.07.2011 Print