The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8699 of 10246
Sender Date Recipient
Danske Kancelli [+]

Sender’s Location

København

13.3.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Kjøbenhavns Magistrat

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Gjenpart

Fra Medlem af den Commission som har Tilsyn med Udførelsen af Bygningsarbeidet ved den til et Museum for Conferentsraad Thorvaldsens Kunstværker skjænkede Sidebygning af Christiansborg Slot, Capitain og Muurmester Sibbern, har Cancelliet modtaget hoslagte Skrivelse som indeholder forskjellige Bemærkninger, betræffende Museets Bygning. Denne Skrivelse har Man ikke villet undlade tjenstligst at fremsende, for om Kjøbenhavns Magistrat i Anledning af samme maatte finde Noget at foretage, i det Man tilføier, at Man under 23’ Octbr f A. har gjort allerunderdanigst Indberetning til Hans Majestæt Kongen angaaende de i velbemeldte Magistrats Skrivelse af 25 Septbr næstforhen omhandlede Forandringer i den i sin Tid allernaadigst approberede Plan til Indretningen af fornævnte Sidebygning

Det Kongl. Danske Cancellie, den 13’ Martz 1841.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,70a
Last updated 20.07.2011 Print