Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8563 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Laksegl og poststempler: Magistratens segl med teksten: SIGILLUM LIBERÆ CIVITATIS REGIÆ HAFNIENSIS

19.9.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Den ifølge allerhøieste Resolution af 13 November 1839 angaaende det Thorwaldsenske Musæum nedsatte Bygningscommission.

Tilskrift: Til Den, ifølge allerhøieste Resolution af 13de Novbr 1839 angaaende det Thorwaldsenske Musæum nedsatte Bygningscommission.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Med Hensyn til den endelige Approbation af de fremkomne Tegninger og Overslag, vedkommende Bygningsarbeidet ved det Thorwaldsenske Musæum, skulle vi herved tjenstligst anmode den ærede Commission om behageligen at ville møde i Raadstuen førstkommende Løverdag d. 19de om Eftermiddagen Kl 7, til hvilken Tid en Samling i denne Anledning vil vorde afholdt med vedkommende Authoriteter.

Kjøbenhavns Raadstue d. 18de Septbr. 1840.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Münter Driefer

tilskr. Th. Mal. T. Lund s. Dag

/Holmer

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,58
Sidst opdateret 18.07.2011 Print