The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8563 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl og poststempler: Magistratens segl med teksten: SIGILLUM LIBERÆ CIVITATIS REGIÆ HAFNIENSIS

19.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Den ifølge allerhøieste Resolution af 13 November 1839 angaaende det Thorwaldsenske Musæum nedsatte Bygningscommission.

Tilskrift: Til Den, ifølge allerhøieste Resolution af 13de Novbr 1839 angaaende det Thorwaldsenske Musæum nedsatte Bygningscommission.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Med Hensyn til den endelige Approbation af de fremkomne Tegninger og Overslag, vedkommende Bygningsarbeidet ved det Thorwaldsenske Musæum, skulle vi herved tjenstligst anmode den ærede Commission om behageligen at ville møde i Raadstuen førstkommende Løverdag d. 19de om Eftermiddagen Kl 7, til hvilken Tid en Samling i denne Anledning vil vorde afholdt med vedkommende Authoriteter.

Kjøbenhavns Raadstue d. 18de Septbr. 1840.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Münter Driefer

tilskr. Th. Mal. T. Lund s. Dag

/Holmer

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,58
Last updated 18.07.2011 Print