Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8249 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jens Petersen [+]

Afsendersted

København

3.12.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Den høie og ærede Commission for det Thorvaldsenske Museums Fuldførelse
Udskrift: Til Den høie og ærede Commission for det Thorvaldsenske Museums Fuldførelse

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter at jeg Undertegnede i flere Aar havde søgt at ernære mig her i Staden som Vertshuusholder, hvorpaa jeg har vundet Borgerskab, saae jeg mig uagtet alle mine Bestræbelser, formedelst Mangel paa Næring og andre mig tilstødte Uheld, saa ganske tilbagesat, at jeg maatte opgive denne min Næringsvei, og søge anden Erhverv til min Families Underhold. Hos Glarmester Fritscke, paatog jeg mig i flere Aar at assistere med Ind og Udpakning af Glasvare, disses Polering og Transport til Boutikkens Kunder, og var derhos saa heldig, at Professor Malling gav mig frie Bolig i Kjelder Etagen No 31 paa Nørregade, imod at besørge Tilsynet med Porten og Gaarden.

Ved Slotsarbeide har jeg i den senere Tid afvexlende været beskjæftiget, og, da nu Bygningen for Thorvaldsens Museum skal fuldføres, vover jeg at udbede mig af den ærede Commission herved at ansættes som Portner med Tilladelse til, paa en bestemt Tid af Dagen, at have Udsalg af Spise og Drikkevare til Arbeidsfolkene, hvortil jeg, ifølge min tidligere borgerlige Stilling som Vertshuusholder, kan være berettiget.

Kbhavn d 3 Decbr 1839 Underdanigst
J Petersen.
Generel kommentar

På bagsiden af denne ansøgning ses en anbefaling af 4.12.1839 fra Peder Malling.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,1
Personer
Peder Malling
Sidst opdateret 07.01.2013 Print