Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1364 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Efter 18.7.1814 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet.

Herman Schubart [+]

Modtagerinfo

Udskrift: [Med Cristina Tshudys hånd:] A. S: E Il Ministro di Danimaca

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Deres Eccelenza!

Efter at have erfaret ved Hr. Maling at Bassorelievet med Architetturen skal være af en Bloc har jeg taget et andet stykke marmor og har maa[tet] begynde det paa nye saa jeg maae melde at det vil vare noget lengere en som jeg har lovet enskiøndt der bliver arbejdet uafladelig derpaa og naar det er færdig til vem skal jeg sende det da Deres Eccelenze snart Reiser
Den stakkels Laura Zoëga beder jeg helset, jeg haaber hendes Sundhed vil bedres i den gode Luft og Deres faderlige omsorg, Doctoren her fryter henden Sygdom meget fordi den er arvelig hendes Moder er Død af samme.
Sig[nori]na Lavra er isaafal Lykkelig at hun ikke kunde see ulykkelige setuation
Jeg beder at Deres Exellenz vil være saa god føren De Rejser at sende mig de 3 Bassorilieve som jeg forfærdiget i Badene di Lucca, da jeg ønsker at udføre dem i Marmor
Det vil være overflødig at bede Deres Eccellenz paa vad maade De kunde være mig bejelpelig naar De kommer til Fædrenelandet, da jeg er saa overbevist paa Deres Godhed imod mig at der ingen lejlighed ungaar Deres beredvillighed til mit beste, og ønsker kuns af mit ganske Hierte en Lykkelig Rejse, og at jeg maa have den fornøyelse at see Deres Eccellenz Sund og Glad igen i Italien

underdanne Tiener
A. Thorvaldsen

P.S.
Sigra. Cristina anbefaler sig Deres Eccellenzas godhed, hun stanses i sinne Studia dersom De ikke rækker hende Haanden, jeg kan ikke saa gierne jeg vilde, da jeg er nær ved at komme i samme forleegenhed

Generel kommentar

Sendt sammen med et brev fra Christina Tschudy 18.7.1814

Arkivplacering
Rigsarkivet, Herman Schubarts Privatarkiv, Diverse danske korrespondenter 1802-1831
Sidst opdateret 07.10.2014 Print