Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2498 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kirkebygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

6.1.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Protokollen gengiver dog et referat af mødet 6.1.1820, og det kan muligvis være skrevet nogle dage senere.

Kirkebygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Commissionen var samlet den 6: Jan[u]ar 1820 for at overlægge om Altertavlen til Frue Kirke. Man vedtog: 1o at tilskrive Historiemaler Lund om at tilstille Commissionen den Skitze, som han i sin Tid havde indsendt, men som efter hans Begjering var ham tilbageleveret, 2d at tilskrive Commissionen for Slotsbygningen og fornemme om den intet havde imod at en Christusfigur, som man var underrettet om, at være omtalt i Commissionen for Slotsbygningen for at placeres i Slotskirken, hellere anbragtes i Frue Kirke, hvor den fortrinligen ville være passende, da de 12 Apostler ere bestemte for Side Nicherne i bemeldte Kirke. Hvilken Mening Professor Thorvaldsen ved at besee Frue Kirke indvendig ogsaa mundtlig havde indladt sig ved.

Malling C.F. Hansen Lassen Horneman
Generel kommentar

Dette dokument er et internt referat af mødet 6.1.1820 i Kirkebygningskommissionen. Dokumentet er en del af Bestillingen til Vor Frue Kirke.
Dokumentet er også refereret i artiklen Thorvaldsen og Vor Frue Kirke.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kommission til Vor Frue kirkes genopførelse: Deliberationsprotokol (1811-1833) 44 06-01, no. 389c
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 01.12.2020 Print