The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2498 of 10247
Sender Date Recipient
Kirkebygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

6.1.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Protokollen gengiver dog et referat af mødet 6.1.1820, og det kan muligvis være skrevet nogle dage senere.

Kirkebygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Commissionen var samlet den 6: Jan[u]ar 1820 for at overlægge om Altertavlen til Frue Kirke. Man vedtog: 1o at tilskrive Historiemaler Lund om at tilstille Commissionen den Skitze, som han i sin Tid havde indsendt, men som efter hans Begjering var ham tilbageleveret, 2d at tilskrive Commissionen for Slotsbygningen og fornemme om den intet havde imod at en Christusfigur, som man var underrettet om, at være omtalt i Commissionen for Slotsbygningen for at placeres i Slotskirken, hellere anbragtes i Frue Kirke, hvor den fortrinligen ville være passende, da de 12 Apostler ere bestemte for Side Nicherne i bemeldte Kirke. Hvilken Mening Professor Thorvaldsen ved at besee Frue Kirke indvendig ogsaa mundtlig havde indladt sig ved.

Malling C.F. Hansen Lassen Horneman
General Comment

Dette dokument er et internt referat af mødet 6.1.1820 i Kirkebygningskommissionen. Dokumentet er en del af Bestillingen til Vor Frue Kirke.
Dokumentet er også refereret i artiklen Thorvaldsen og Vor Frue Kirke.

Archival Reference
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kommission til Vor Frue kirkes genopførelse: Deliberationsprotokol (1811-1833) 44 06-01, no. 389c
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
J.L. Lund · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 01.12.2020 Print