6.1.1820

Sender

Kirkebygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Kirkebygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Protokollen gengiver dog et referat af mødet 6.1.1820, og det kan muligvis være skrevet nogle dage senere.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Commissionen var samlet den 6: Jan[u]ar 1820 for at overlægge om Altertavlen til Frue Kirke. Man vedtog: 1o at tilskrive Historiemaler Lund om at tilstille Commissionen den Skitze, som han i sin Tid havde indsendt, men som efter hans Begjering var ham tilbageleveret, 2d at tilskrive Commissionen for Slotsbygningen og fornemmeI om den intet havde imod at en Christusfigur, som man var underrettet om, at være omtalt i Commissionen for Slotsbygningen for at placeres i Slotskirken, hellere anbragtes i Frue Kirke, hvor den fortrinligen ville være passende, da de 12 Apostler ere bestemte for Side Nicherne i bemeldte Kirke. Hvilken Mening Professor Thorvaldsen ved at besee Frue Kirke indvendig ogsaa mundtlig havde indladt sig ved.

Malling C.F. Hansen Lassen Horneman

General Comment

Dette dokument er et internt referat af mødet 6.1.1820 i Kirkebygningskommissionen. Dokumentet er en del af Bestillingen til Vor Frue Kirke.
Dokumentet er også refereret i artiklen Thorvaldsen og Vor Frue Kirke.

Archival Reference

Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kommission til Vor Frue kirkes genopførelse: Deliberationsprotokol (1811-1833) 44 06-01, no. 389c

Subjects

Persons

Works

A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82

Commentaries

  1. Dvs. forhøre sig hos, se betydning 2.3 af fornemme i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 01.12.2020