Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9700 af 10246
Afsender Dato Modtager
August Bournonville [+]

Afsendersted

København

5.6.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christine Stampe [+]

Modtagersted

Sandsynligvis Nysø

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Min naadige Fru Baronesse!

Hvorledes kunde De tvivle paa, at jeg af mit inderste Hierte vilde sætte Pris paa den hæderlige Gave, De forundte mig, og ovenikiøbet sætte mig det Alternativ, at sende den kostbare Autograph tilbage? Nu, dersom noget har gjort mig glad og stolt, saa er det et saadant skriftligt Vidnesbyrd fra den store Mand, og det skal bevares som en Arv for mine Efterkommere om Gud vil i flere Led, men Seddelen skal sidde paa sit Sted og Deres Brev skal være et Minde om en yndig Attention udsprungen af et ægte kvindeligt Hjerte og af en Sjæl, der fatter Konstnerens Trang. — Hvad De har været for den udødelige Thorvaldsen vil Verden aldrig glemme, men De bevidner hver Dag, at det var ikke blot den store Sol, i hvis Straaler De varmede Dem, men at De selv er et Livsprincip, der udspreder Varme og Lys.

Med dybeste Ærefrygt og Erkiendtlighed

København den 5te Juni 1844. August Bournonville.
Generel kommentar

Dette brev kendes fra Stampe, op. cit., hvorfra afskriften stammer.

Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 311.

Emneord
Idolisering af Thorvaldsen, signaturer · Thorvaldsens død
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.07.2020 Print