No. 9061 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

Ca. marts 1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Ca. marts 1842.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Resumé

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 37. del af i alt 60.

Se original

[fortsat…]

[...] kort nu begyndte vi paa nye at tage deel i fornøielser og een Nydelse, som Thorv: havde ret ofte nydt her i Rom med os, var Musikken hos Componisten Hr: Hillert, som havde en meget Musikalsk Kone, (en Polakerinde) og hvor der komme mange interesandte Mennesker, der hørte vi og Storhertugens Af Neustrehlizes Kammerherre: X. ‒ synge, og han sang meget godt, jeg gav ham 2 Exemplarer af Thorv: frontespis, Johannes osv et til ham og et, til Prinsessen som han vilde selv give det til osv[.] Han intereserte mig fordie jeg saae hvor intagen han var af Tho: her lærte vi den smukke Monsignore X at kiende og en Mængde Mahlere, franske og Tyske, blandt andre Een, som hed X og var saa smuk, saa man maatte tilstaae han var det for meget, han var arkitekt og tog til Petersborg for at forsøge sin lykke, og skiønt han sang deilig saa kiedede han, thi alt var a quatre epingle hos ham, han tegnede nydelig, som vi saae af Mme Hillerts Album;
Nu kom Træskou’s til Byen og vi giorde adskillige Turer Med dem, og saa kom Zeutens, dem besøgte vi imellem om Aftenen; Thorvaldsen var ofte inviteret der og andre steder, dog alt var nu i gang hiemme hos os selv med hans sedvanlige Partie, og saa vilde han helst blive hiemme, og saa nennede jeg heller ikke at forlade Huuset, thi, det øvrige Personalie duede ikke til at sætte det igang, vi besøgte ofte en Engelsk fammille som vare henrykte

over Thorv: og der traf vi altid Williams for hvem Thor: havde stor respekt som Mahler, her støtte vi ogsaa paa Gibson, og mange andre Englænder, blandt andre en famille Behdeman som i England havde et udmærket Have Anlæg og Drivhuuse, med udmærkede Siældne Planter hvorover De havde udgivet Pragt Tegning[er] som havde Kostet en Mængde at udgive osv; ‒ samme Englændere kiøbte for mange tusende, Antiquiteter, og meget Daarligt tøi, da nu var faschon at have et stort dyrestykke i spisestuen, saa fik det et af, Valodi troer jeg Maleren hed, og dette lod de Copiere og Litografere, ja saagar Modelere, og forærede til deres Venner (jeg fik et af samme smaae Basreliefs[.] det var af de stykker som man kunde tale over ved Bordet, hvor mange hundrede Pund det havde kostet, og som bragte samtalen paa en interesandt Gienstand for Englænderne[.] dog det var nok ogsaa dets største værd, de saae et lille stykke af Williams hos mig som de strax fik lyst til, (N:B: det var uhyre rige folk) dog de spurgte først hvad det skulde koste jeg sagde at Baron Lotsbeck have givet 100 Scudo derfor, det skræmmede dem, det var gruelig dyrt for saa lille et stykke, skiønt det maaskee var meere værd en[d] deres Store der vist havde kostet 5 à 600 Scudo; [“]saa ledes er Englænderne[,”] sagde Thor: [“]dog det er det samme, om de og prutter og spørger først om Prisen af hvad de vil kiøbe saa kiøber de dog noget, og det er ækelt med Tyskernes store delikatesse at man ikke tør tale om Priis eller sligt, det kalder de udelikat, og det saarer dem; nu kommer deres Landsmænd, (ingen Regel uden undtagelse :) og roser og hæver til Skyerne men derved bliver det, de ære rørte til Taarer over Arbeidets fortreffelighed, men de kiøber intet, og Kunstneren kan dog ikke bestaae, naar han selv skal beholde alle hans Herligheder[.”] X= N 1 X= dette i Anledning af at Thorv: ikke vilde kiøbe et stykke, som han fandt for dyrt = nu blev han bagtalt[. “]troer de ikke Englænderne havde villet prutte med mig, jeg er altid blevet bestemt ved mit første forlangende, men har aldrig eller fortalt til nogen de allerabsurdeste tilbud af folk, som ikke vare delicate[.”]

C: Træskoe, giorde mange gode Bestillinger; men fleest hos Dansk Konstnere, dog vilde han ogsaa have et Stykke af den fortreffelige Riedel, og jeg skulde bestille det for ham, til 3 à 400 Sp: dog Riedel forsikkrede at han i de første 12 Aar ikke kunde tage imod nogen Bestilling, det glædede ret Thor: at Træskoe giorde Bestillinger og han drev ret paa ham, for at Bestille et stykke hos en Holstener her var, dog Træskoe holdt ikke af Sammes Arbeider, [“]saa holder De ikke af hvad der duer[,”] sagde Thorv: heftig, [“]det siger De[,”] svarede Træskoe[. “]ja det siger Sku enhver som forstaaer sig paa Kunst[,”] svarede Thorv:, Træskoe tænkte vist ikke meere paa det, men Thor, har ofte haft den mistanke at Træ: var vred paa ham derfor, Træskou var dog saa venlig ofte at komme og giøre et lille partie Loterie med os i Rom, og Thor: holdt saa meget af ham derfor laae det ham paa Hiertet. ‒ Baron Zeuten giorde ogsaa adskillige smukke bestillinger,

[fortsættes…]

Generel kommentar

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 37.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 170-171, 172, 171-172.
Emneord
Christine Stampes manus · Karakteristikker af Thorvaldsens person · Lotterispil · Priseksempler · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsen og musikken · Thorvaldsen som Thor · Thorvaldsens ophold i Rom 1841-42
Personer
John Gibson · Antolka Hiller · Ferdinand Hiller · Henri Lehmann · Alfred von Lotzbeck · Caroline von Mecklenburg-Strelitz · August Riedel · Christine Stampe · Elise Stampe · Bertel Thorvaldsen · F. Treschow · Penry Williams · Christian Frederik Zeuthen
Værker
Sidst opdateret 31.08.2020 Print