Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9557 af 10318
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

8.3.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af digtet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

“Danserinden.” — Ganymed. — Amor og Psyche.
(1844.)

– I en Familie hvor Thorvaldsen saa godt som daglig kom og ved Børnenes Dandseøvelser var en livlig Tilskuer, blev bestemt, at om Aftenen den 8de Marts, hans saakaldte romerske Fødselsdag, skulde han overraskes af de Smaa med en Dands om hans Værker: Dandserinden, Ganymed med Ørnen og Amor og Psyche; efterfølgende Sang som sluttede sig hertil skulde afsynges efter Weyses Melodi: “Risler alle Bølger smaa”.

Kunstner, mild og stor, som Faa!
Venligt seer Du til de Smaa,
Der i Dandsen træder hver
Som i Marmoret hun der,
Hun, som evig ung vil staae,
Naar de Børn har Lokker graa,
Hun din skjønne Dandserinde:
Yndigt Barn, dog voxen Qvinde,
Let fremsprunget ved dit Bliv.
Ja, Du aander Ungdomsliv! –
Børneflokken, uskyldsglad,
Kysser paa dit Laurbærblad!

Snillet er en Ørn, den jo
Holder Lynet i sin Klo;
Guds Natur sig bøier ned,
Som en yndig Ganymed,
Skjænker Snillet-Skaalen fuld,
Skjænker Aandens Drik i Guld.
Vi med Ord kan det ei male!
Du lod Stenen det udtale:
Snillet, som sin Lædskedrik
Af Naturens Friskhed fik,
“Boble, boble,” luehed!
Ørnen kysser Ganymed. –

Psychen, som i Dig vi veed
Har vor hele Kjærlighed.
Psychen mægtig, høi og reen,
Trængte i den kolde Steen,
Kjærlighedens Kys den fik;
Synligt Alt for os opgik. –
Selv sig fletter Laurbærgrenen
Om dit Skjønheds-Digt i Stenen.
See de Børn, som om Dig staae,
Sige engang deres Smaa:
“Ansigt vi til Ansigt saae
Ham, med Aandens Glorie paa!”

Generel kommentar

Dette digt blev, som det fremgår, skrevet til Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1844 i familien Stampes hjem i København. Christine Stampe, op. cit., nævner dog ikke digtet eller H.C. Andersen med et ord. Hun kan have glemt det, eller så blev digtet og de danse-tableauer, som Stampe-børnene skulle fremføre, ikke til noget pga. hendes søster, Susette Schouws død tre dage før, 5.3.1844.
Det er p.t. usikkert, om Andersens digt og de ledsagende tableauer blev fremført på fødselsdagen.


Digtet er skrevet af efter den trykte version, der udkom i H.C. Andersen: Samlede Skrifter, 13. bd., København 1854, p. 134-135. Denne version rummer dog ortografiske rettelser og andre mindre afvigelser i forhold til Andersens originale, håndskrevne manuskript, der gengives delvist her.

Originalmanuskriptet indledes med følgende linjer:

Ved Børnenes Dands
om “Danserinden”, “Ganymed” og “Amor
og Psyche”. Den 8 Marts
1844.

Mel: Risler alle Bølger smaa.

Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 245.
Emneord
Attitudekunst og tableaux vivants · Digte om Thorvaldsens værker · Thorvaldsen og dansen · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
C.E.F. Weyse
Værker
Sidst opdateret 29.01.2020 Print