No. 6894 af 10318
Afsender Dato Modtager
Marie Lehmann [+]

Afsendersted

Rom

1.3.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er egentlig skrevet som Tirsdagen den 30de dvs. 30.2., men eftersom denne dato ikke findes, må det skyldes en fejl fra Marie Puggaards side. Tirsdagen faldt dette år på den 1.3.

Marie Lehmann [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Maleren Ferdinand Flor skal udfærdige tableauer til Thorvaldsens romerske fødselsdag.

Tirsdagen den 30de

[...] Nu sidder Md. Plahte her og taler om at Flohr skal stille Tableaux her til Thorvaldsens Rommerske Geburtsdag […]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Arkivplacering
Privateje.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Emneord
Attitudekunst og tableaux vivants · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
Ferdinand Flor · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 22.10.2018 Print