No. 2684 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.F. Clemens [+]

Afsendersted

København

18.11.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dokumentet er dateret 12.11.1820, men det blev først trykt 18.11.1820 i avisen Dagen.

Omnes
Resumé

Reklame i avisen Dagen for Clemens’ kobberstukne portræt, E9, af Thorvaldsen.

Se original

Hr. Etatsraad, Professor og Ridder Thorvaldsens Portrait, stukket i Kobber efter Hr. Professor Eckersbergs sidste Malerie, er nu bleven færdigt og kan hos Undertegnede erholdes indtil Aarets Udgang mod Erlæggelse af 2 Species for Aftrykket. Da Prisen fra næste Aars Begyndelse bliver 3 Species, anmodes de, der ikke hos mig selv have subscriberet, om inden bemeldte Tid at lade deres Exemplarer afhente eller og at underrette mig om deres Subscription.
Den 12de November 1820

J.F Clemens.

Generel kommentar

Dette er et avertissement i avisen Dagen, 18.11.1820, No. 275. Clemens oplyser, at hans kobberstik, E9, efter Eckersbergs portræt af Thorvaldsen, B454, er færdigtrykt og kan købes af interesserede.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Portrætter, forestillende Thorvaldsen
Personer
C.W. Eckersberg · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 01.10.2018 Print