The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2674 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Clemens [+]

Sender’s Location

København

18.11.1820 [+]

Dating based on

Dokumentet er dateret 12.11.1820, men det blev først trykt 18.11.1820 i avisen Dagen.

Omnes
Abstract

Reklame i avisen Dagen for Clemens’ kobberstukne portræt, E9, af Thorvaldsen.

See Original

Hr. Etatsraad, Professor og Ridder Thorvaldsens Portrait, stukket i Kobber efter Hr. Professor Eckersbergs sidste Malerie, er nu bleven færdigt og kan hos Undertegnede erholdes indtil Aarets Udgang mod Erlæggelse af 2 Species for Aftrykket. Da Prisen fra næste Aars Begyndelse bliver 3 Species, anmodes de, der ikke hos mig selv have subscriberet, om inden bemeldte Tid at lade deres Exemplarer afhente eller og at underrette mig om deres Subscription.
Den 12de November 1820

J.F Clemens.

General Comment

Dette er et avertissement i avisen Dagen, 18.11.1820, No. 275. Clemens oplyser, at hans kobberstik, E9, efter Eckersbergs portræt af Thorvaldsen, B454, er færdigtrykt og kan købes af interesserede.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
C.W. Eckersberg · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 01.10.2018 Print