Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1144 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

28.4.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Pisa

Modtagerinfo

Udskrift: A Sua Eccellenza il Sigr. Baron de Schubart … a Pisa

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Rom d. 28 April 1812.

Deres Excellenza!

Overbrengeren af dette Brev er Hr. Schadow Historiemaller, en Søn af den berømte Billedhugger i Berlin han Rejser herfra til Pisa for sin Sundhed skyld som har lidt meget her i Rom, det er skade da det er et fortreffelig Menneske med talendt og ikke kan være i Ørkesløshed derfor maa han rive sig herfra. Han øndsk[e]r at giøre Deres Bekiendskab Hr Baron: Dette Øndske er saa naturligt at jeg ikke kan andet end tage mig den Frihed at anbefale ham, som jeg formoder at Deres Excellenze ikke tager mig ugundsti op –

Jeg har nu igen faaet Feberen og frygter at jeg ikke kan giøre de Arbejder ferdig som jeg har begyndt, jeg beder ymøgst min Kompliment aflagt hos Hendes Naade Deres gode Gemallinde jeg haaber snart at have den Glæde at see Dem begge ved god Helbred, som ømskes af mit ganske Hjerte

Deres

P.S. Sigr Ferdinando Mori er meget glad over Deres Godhed imod ham. Hr. Schadow bringer di 30 Exemplare med underdanne Tienner
Thorvaldsen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD XVII.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Sidst opdateret 19.10.2014 Print